Skip to main content

Full text of "OBERTURA MINIMALISTA (PARTITURA)"

See other formats


Obertura minimalista Juan Luis de Pablo Enriquez Rohen 

(2008) 

" 
Jf 


Oboe 


J^_ f* 
fffl *' 
VMJ 
«J 


Guitarra 
Cm) 
o 
y 
j^_ f* 


fffl *' 
v>V 


Pianoforte < 


rnf 
(4 manos) / 


sv 
■I. /» 
/ 1/ 
P/zz. 


b-m 


#■ ■# # 


4V i 


V 


\ ■ < 


» 


Contrabajo 


J - /* 4 
> 


P* » _ 


/ ly : 


f 
rnf 

Pno. S -w- « i k ^ O). lt-8- Pno. rnf m + — * — » ^ ^ % Cb. f Juan Luis de Pablo Enriquez Rohen © 2008 Obertura minimalista 10 Pno. m ■u « t , t i # £= £ £ Cb. 13 fe =fe « 1 WFe- Pno. «t/ ^ Cb. ^^ arco &==* rf3 3=^= :^ / 16 =ffl£ 4^=5 ^3 J Pno. "U 0>. ^ tec £ f r i ■ g a — ^=^ 7 r 7 IferS- Ob. Gtr. 
$ 4^= Ite !fflF=S: Pno. mj» C/7. ^ j ^'r r 1 > a £ ^ "»/ y«a« Lww <fe Pablo Enriquez Rohen © 2008 Obertura minimalista 22 gJSi Ob. Gtr. $* m =*#= 4 I 1 / EfiS ^=3- Pno. m f -& ^ ife f r f a>. taz: 25 s 0/7. ♦ 1 X 1 


i : {^= ts= ife (^F& Pno. / m ii -^ ^ ^ C/7. / 28 m Ob. Gtr. jT~ i*r 1 £ m/ ■/ # ■^ m 1 1 / j i ■s- i f ^^ ^FS Pno. "U -u ^ t f L J- r L - 7 f r tr : , C/7. Ifer8- y«a« Zm's de Pablo Enriquez Rohen © 2008 Obertura minimalista 31 pg pg MT hi e ^ s Ob. Gtr. > > > > ^ £. '«" Sfi I©- 

f- :z 

JIL_2L_ «■ / «fi 


Pno. m / m w * ♦ ^ ¥¥■ ♦ ♦ ♦ i , t > u Pizz. A I Cb. I l>Jl r * »/ / 35 0/7. Cfc s m / ^t pi* M? 0. :e 0. 


tS Pno. ^ m f W * it 5. ^=P^ IE# £=£ C/7. I " Jl r l ^ / 39 Ob. 3E # l " 


&• / iE #■ #■ 19- 
_2_ E^ Pno. S * * -tst ^ 4 t i f f £ r , . r C/7. Juan Luis de Pablo Enriquez Rohen © 2008 Obertura minimalista 43 M # m_i •> a. (b)f> t Gfti / gtgE =ffi«= (^=s : (^= Pno. / * # F» ♦ ♦ « : « m- Vm- 5 ¥ «< & I ^ CZ>. y i r P s | ^V- ZJ / 47 / i 7 T r fl P \> f m f — Ob. Gtr. WW e m / i i p r m / / =(^= 35 * g | (t|) a 
f Pno. m / ^ \>J- 5 5 J - O). ^B^# s r r m s fe 7 r 7 / 51 m S 06. Cfc LLLTJU LLjmj V 
J2. m ■I t> i # iipE -jH (^=5 » Pno. * # W 5 5 i : £e £ ^^= Cb. ^m W IferS- y«a« Luis de Pablo Enriquez Rohen © 2008 Obertura minimalista 55 Ob. Gtr. m -&- m / ^^ 


i i i / fc {^=» : ^=^= Pno. 5* ♦ ♦ * 99 ♦ ♦ ♦ . , f r u ^m i r r vi Cb. ^ / 59 m y i I g s J s g J i Ob. Gtr. ? f U'r g :/ > > *• *_2. 1 *3 > I J i 


i 8 «fi tb/ / ! FT^ s Pno. ^ «t/ -u m r I •/ : - Trr ff > Pfez. Cb. ^ V / 62 ^m Gtr. i > 

■e- 

n 

_o_ > 

n 
■o- «i/ / > 

■e- 

n 

_o_ Pno. m ^ 


^ ^^ O). y«a« Zm's <fe Pablo Enriquez Rohen © 2008 Obertura minimalista 65 Gtr. \^F^ ♦ > 

a. TT ^fi_ Pno. £ ^ ^ V # 1 fr C/7. 68 <%. Cfc 7»/ / dzzz: «t/ / Pno. m f ^^ / = S Cb. m & Jzzz: E^ lt-8 ©^ / 71 ^^F <%. Cfc ^ i? ♦ tenz Pno. eee£ f ¥ Cb. m r p Pizz- ES a ==^E^ y«a« Luis de Pablo Enriquez Rohen © 2008